Kuća Miler - Adolf Los

Kuća Miler, Adolf Los,1930.

U istoriji moderne arhitekture, nastanak objekata – kuća, koje danas prepoznajemo kao ikone moderne, često je vezan za specifičan odnos klijenta i arhitekte.  Kroz ovaj odnos, stvarana je nova, nesvakidašnja i za nas draocena arhitektura.  Kuća Miler - Villa Müller, jedna je od kuća koja je nastala upravo na ovakvom dugogodišnjem odnosu i saradnji klijenata Milade i Františeka Milera i arhitekte Adlofa Losa.

Kuća Miler, Adolf Los,1930.

Milerovi su 1928. sa željom da grade svoju porodičnu rezidenciju, u praškom predgrađu Strešovice, kupili parcelu sa koje se pruža divan pogled na centar Praga.  Neobična lokacija, otvorenost klijenata ka moderenoj arhitekturi dali su Losu odličnu priliku da kroz ovaj projekat stvori novu modern kući i novi vizuelni reper grada.  Kako su klijenti bili suvlasnici firme Müller & Kapsa, koja je bila specijalizovana za upotrebu armiranog betona, izbor materijala od kojega će kuća biti napravljena bio je logičan.  Upotreba armiranog betona u izgradnji sopstvene kuće,  bila je dobar način za promociju svog biznisa, a i sam material je svojim osobinama pružao sve ono što su arhitekte tog doba, pa i sam Los očekivali i želeli u svojim delima.

Kuća Miler, Adolf Los,1930

Vila je jednostavnog kubusnog oblika, sa čistim, ogoljenim, belim fasadama i ritmično raspoređenim prozorima.  Po svom spoljašnjem izgledu, pravi je odraz stavova i princip u koje Los veruje i iznosi ih u svom delu “Ornament i zločin”.  Losov stav da kuću stvara za klijenta – korisnika, a ne za prolaznike i posmatrače, odredio je ovakav pomalo strog i čist izgled fasada.  Suprotno njima, enterijer kuće je bio bogato dekorisan kamenim oblogama u javnim i drvenim u privatnim zonama kuće.

Kuća Miler - unutrašnjost, Adolf Los,1930

Kroz projektovanje i izvođenje kuće Miler, Adolf Los poptuno razvija svoj originalni prostorni koncept – Raumplan.  Losova ideja o tome da svaka prostorija zahteva sopstvenu visinu, u prostoru rezultira neobičnim i dramatičnim etažiranjem. Prostorije različitih visina su na osnovu funkcija, ali i simboličke važnosti organizovane oko centralnog stepeništa, stvarajući vizuelne  veze i iluziju velikog, jedinstvenog unutrašnjeg prostora.  Razlike u visinama podova, rešene su upotrebom stepenica, tako da svaka prostorija kuće ima svoju nivo i svoju funkciju.

Kuća Miler - unutrašnjost, Adolf Los,1930

Blizina Praga, pruža nam mogućnost da posetimo kuću Miler i doživimo ovu neobičnu organizacija prostora.  U maju 2000., nakon restauracije kuća Miler je otvorena za javnost.  Osim same kuće, značajni su i originalni elementi enterijera koju su ostali sačuvani – nameštaj i vredna umetnička dela.  Stoga prilikom narednog obilaska Praga, svrstajte i ovu kuću na listu stvari koje obavezno treba da posetite.


Share this post