Umetnost u doba seobe naroda i preromanike

Seoba naroda-doba previranja i osvajanja, propadanja i uzdizanja, stalnih nemira i promena...  Oslabljeno Rimsko carstvo, napadaju novopridošli narodi iz Azije, donoseći sa sobom i svoje shvatanje umetnosti, svoje teme, motive i ornamente...

Umetnost ovog perioda, karakterišu dinamične i razigrane kompozicije, koje na čudan likovan način oslikavaju nemiran duh tog doba.  Spajajući postojeće rimsko antičko nasleđe sa složenom ornamentikom i geometrijskim šarama, stilizovanim biljkama i životinjama, a sve to kroz hrišćansku temetiku, stvara se nova evropska umetnost.

Neraskidivo vezana za hrišćanstvo, umetnost je nastajala za potrebe crkve ili vladara, a mali broj ljudi onog vremena imao je privilegiju da uživa u nekima od bogato ilustrovanih rukopisa, koje danas čuvamo kao predmete od neprocenjive vrednosti.

Upravo ovi sačuvani rukopisi, daju nam pravi pečat i duh tog doba, fasćinirajući nas svojom bogatom dekoracijom.

Gelasijev molitvenik, VIII vek

Raskošno ispisani i geometrijski ukrašeni inicijli i početna slova, često su upotpunjeni i stilizovanim prepletima bršljana ili vinove loze, stilizovanim pticama orlovima i paunovima, lavovima, ribama...tada već ustaljenim hrišćanskim simbolima.

Knjiga Kelsa, IX vek

(Knjiga Kelsa- Codex Cenannensis, jedan je od najlepših sačuvanih rukopisa ranog srednjeg veka.  Nastao je u Irskoj u IX veku, sastoji se iz 4 jevanđelja, koja su bogato ilustrovana  raznovrsnim motivima:ljudska figura, fantastična nestvarna bića, keltski simboli... Bogat intenzivan kolorit ilustracija, čini ih još življim i raskošnijim.)

Naglašena geometrijska shema, mnoštvo motiva, bogat kolorit kao osnovni principi umetnosti ovog perioda, prihvatljivi su i primenjivi i u savremenom opremanju enterijera raznih namena.

Tekstili i tapete, najčešći su enterijerski elementi na kojima pronalazimo sličan pristup u kreiranju i pozicioniranju motiva i upotrebi boja...  Njihova upotreba zahteva osmišljen, kreativan projekantski pristup svakom novom prostoru. Ovakvi materijali postaju dominantan motiv svakog prostora, daju specifičnu živost i ispunjenost prostoru, a vešto kombinovani sa ostalim materijalima i komadima nameštaja stvaraju prijatan ambijent.

Hermes, tekstili

Dnevni boravk postaje  mesto za opuštanje i odmor, inspirativno mesto za razmišljanje i rad, uz dovoljno smelosti da se zidna površina pokrije nekom tapetom sa složenom floralnom ili geometrijskom dekoracijom.

Autor:

Miljan Torma


Share this post