Le Grande Ourse

Le Grande Ourse

Raditi dokumentaciju u oblasti nautičkog dizajna je za nas bilo zadovoljstvo, a kada je na kraju Yahta isplovila neopisiva radost.