Ambasada Nigerije

Ambasada Nigerije

Pripremiti crteže u skladu sa diplomatskim zahtevima, a potom ih realizovati je upravo ono čemu težimo.