SiteMinder's Global Hotel Business Index 2017

SiteMinder, kompanija koja se bavi razvijanjem softvera za hotelijersku industriju, je upitao hotele širom sveta šta smatraju najvećim izazovima za hotelijerstvo u 2017-oj - čemu pridaju najviše, a čemu najmanje značaja.

- Šta su najveći biznis fokusi u vašem hotelu u 2017-oj?

Postavljeno je nekoliko pitanja, koja je uprava hotela potom rangirala po prioritetu: visokom, srednjem ili niskom. "Povećati broj direktnih rezervacija" je, sa 87% visokog prioriteta, ubedljivo pobedio kao najbitnija stavka, dok je "Istraživanje novih hotelskih tehnologija i sistema" najslabije ocenjen parametar. "Prihvatanje rezervacija preko mobilnih telefona" je takođe dobio nisku ocenu, što ukazuje na to da mnogi hoteli još uvek ne shvataju koliku važnost mobilni telefoni imaju ne samo kao sredstvo za komunikaciju, već i kao esencijalnu alatku pri putovanju, i time propuštaju važnu priliku za širenje svog poslovanja.

- U kojim oblastima ćete najverovatnije alocirati najveći procenat budžeta ove godine?

"Strateški menadžment za generisanje prihoda", "Digitalni marketing za vebsajt i SEO" i "Strategija i menadžment za socijalne medije" su sa 50%, 48% i 44% najviše ocenjeni, dok je "Zapošljavanje i obuka hotelskog osoblja" najniže ocenjena. SEO i socijalni mediji su relativno nove stavke na današnjem globalnom tržištu, i često se čak i njihovi najbolji poznavaoci i stručnjaci ne mogu složiti oko najboljih taktika za razvoj, stoga želja hotela da se direktno uhvate u koštac sa njima može biti samo dobra stvar.

- Koji su trenutno najveći izazovi za vaš hotel?

Kao najveći izazov, sa 68% visokog prioriteta, je izabrano "Navođenje gostiju do vašeg vebsajta kako bi direktno rezervisali", dok je kao najmanji izazov izglasan "Nadmetanje sa modelom Airbnb-ja". Ovo je veoma interesantan rezultat, s obzirom na to koliko je Airbnb postao popularna alternativa standardnim hotelima, i koliko postoji analiza i konkretnih komentara hotelskog osoblja gde tvrde da je štetan - neki čak tvrde i poguban - po hotelsku industriju.

- Govoreći o široj, globalnoj slici, šta smatrate da su najveći problemi za hotele?

"Dominacija onlajn putnih agencija" i "Ekonomske performanse i njihov uticaj na lokalni turizam" su ocenjeni kao najizazovniji, sa 54% i 47%. Sa druge strane, "Globalne sigurnosne pretnje" i "Nepredvidljive prirodne katastrofe" su najniže rangirane. Iako je prvoplasirani sa 54%, ta ocena ipak ukazuje na to da većina hotela shvata i prihvata takve agencije kao nužno zlo. Terorizam i prirodne katastrofe nisu nešto na šta hoteli mogu ikako da utiču, ali smo državama gde su se ovakve stvari dogodile videli masivni pad turizma.

- Kao hotelijer, šta je to što vas svakodnevno čini najstrastvenijim oko vašeg posla?

"Jednostavno volim da radim u ugostiteljstvu i da našim gostima pružam odlično iskustvo" i "Stremim da naš hotel bude što priznatiji, sa pregršt pozitivnih recenzija" su najbolje ocenjeni odgovori. Ali ostali odgovori: "Uživam u povećavanju prihoda i osmatranju rezultata", "Volim da stvaram pozitivnu i zdravu atmosferu na poslu" i "Uživam u traganju za hotelskim inovacijama koje će da poboljšaju uslugu", svi sa preko 60%, jasno govore o tome kako tu rade posvećeni ljudi kojima je zaista stalo do njihovih poslova, gostiju i hotela.

- Kakve novine predviđate za ovu industriju u sledećih 10 godina?

Sa čak 75%, velika većina se slaže da "Aplikacije i mobilni telefoni će postati dominantni načini za rezervisanje", dok samo 35% smatra da "Roboti i Veštačka Inteligencija će postati hotelska svakodnevnica". Uprkos niskoj oceni za mobilne telefone iz prvog pitanja, ovde ipak vidimo da je većina svesna da će u budućnosti njihova upotreba samo da raste. Očigledna antipatija prema robotizaciji u hotelijerstvu govori o tome kako većina smatra da roboti i programi nikada neće moći da zamene ulogu, brižnost i toplotu ljudskog bića i da će ove sprave, čak i ako njihova upotreba zaživi u državama osim Japana, biti samo priveremene pomodarije.


Share this post