Renesansa i moderan enterijer

Raskošne renesanse palate i njihovi bogati enterijeri sa antičkim elementima i dekoracijom, postali su inspiracija i uzor za mnoge savremene privatne stambene, poslovne, hotelske enterijere… Duh i ambijent starih renesansnih enterijera, danas svoj pravi izraz pronalaze upravo u elegantnim, luksuznim prostorima, koji za cilj imaju da nas osvoje i fasciniraju svojom jednostavnošću, organizacijom prostora, bogatom i veštom kombinacijom najrazličitijih mateijala. Visoke prostorije sa puno prirodne svetlosti, dekorisane tavanice, podovi i zidovi, sa manjom količinom nameštaja, kao renesansni princip preneti su u ovakve enterijere, veštom rukom arhitekata i poznavalaca ovog stila.

Jedan od najlepših primera ovakve, znalačke i vešte upotrebe renesansnih elemenata, ukomponovane sa  modernim materijalama i potrebama savremenog stanovanja, dat je u enterijerima, čiji je autor francuski arhitekta i dizajner Jean-Louis Deniot.

Dnevni boravak u renesansnom stilu, Jean-Louis Deniot

Poštujući antička načela simetrije, proporcije, harmonije i renesansni idealan raspored i oblik prostorije - pravougaona prostorija sa velikim prozorima, stvara osnovu za ovaj prefinjen dnevni boravak. Svi elementi enterijera: tavanica, pod, zidovi i nameštaj grade jednu smislenu, reprezentativnu celinu. Čest je primer u enterijerima renesansnog doba da tavanica bude kasetirana - izdeljena na manja kvadratna polja, a ista takva podela prenošena je i na podnu oblogu. Poseban akcenat ovom prostoru daju njegova tavanica i njen odnos sa podnom oblogom, kako u ritmu i rasporedu polja, tako i u vešto odabranom i umirujućem koloritu. Podna obloga, iako ne poštuje tačnu i strogu podelu koju prepoznajemo na tavanici, podseća na podove renesansnih vila, koji su bili često obloženi upravo kvadratnim keramičkim pločicama, ali i raznobojnim mozaicima, mermerom, teracom, opekom…

Dnevni boravak u renesansnom stilu, Jean-Louis Deniot

Na frontalnom zidu, omeđen bočnim nišama, centralno je postavljen kamin - još jedan element tipičan za enterijere iz perioda renesanse. Iako manji i svedeniji u odnosu na renesansne, on svojom pozicijom jasno naglašava simetričnost ovog prostora. Isticanju ove simetrije svojom pozicijom doprinose i uokvirene, naglašene niše u koje su postavljene skulpture, ali i centralno postavljen kauč, koji je savremena, svedena interpretacija antičkih kreveta.

Dnevni boravak u renesansnom stilu, Jean-Louis Deniot

Poštujući osnovna načela renesanse, stvoren je ugodan, konforan ambijent u koji je autor uneo i savremene komade nameštaja i dekoracije - slike, skulpture, vaze… Iako nisu tipični za renesansu, u novoprojektovanom okruženju pronalaze svoje pravo mesto i unapređuju ovaj enterijer. Svedena i vešta upotreba boja i njihova kombinacija, doprinosi nastanku elegantne, aristokratske atmosfere, koja uparavo kroz renesansni duh daje pun smisao ovom njujorškom apartmanu.


Share this post