Projektni inžinjering prilikom realizacije dizajna enterijera – HOTEL METROPOL PALACE

U moru infomracija, lepih fotografija, samopromocije raznih firmi, projektni inženjering je „žila kucavica“, koja omogućava da se snovi vlasnika pretvore u realnost. Ovim tekstom želim da kroz realan projekat objasnim kako funkcioniše projektni inženjering u okviru našeg studija.

Kada smo dobili poziv da se priključimo timu koji je radio na projektu enterijera restorana na 10. spratu Hotela Metropol Palace, prostor je imao samo betonske konstruktivne elemente. Tim koji je radio na projektu enterijera bio je MKV dizajn studio iz Londona i projekt menadžer u okviru Hotela Metropol Palace. DAN studio je bio karika koja je povezala dizajn – realizaciju na gradilištu u okviru budžeta koji je zahtevao projekt menadžer hotela.

Kako bi zamisao vlasnika hotela, g-dina Yannisa Daskalantonakisa, koju su u Londonu uobličavali svetski dizajneri, pretvorili u stvarnost, naš prvi zadatak je bio uskladiti dizajn crteže sa realnim stanjem na licu mesta. Na taj način smo izbegli jednu od elementarnih grešaka koja se najčešće pravi, a to je da se u realizaciju krene samo sa renderom i bazičnim crtežom, koji nikad ne odražava realno stanje i ne tretira instalacije koje prostor mora da ima da bi funkcionisao. Tako smo ušli u korespodenciju sa MKV iz Londona i usaglašavali njihove ideje sa stvarnim stanjem na objektu. Proces je bio dug, ali kreativan i konstruktivan. Dug iz razloga što je za ugostiteljski objekat ili hotel jednako važno kakav će vizuelni utisak ostaviti na posetioca, kao i da sve funkcioniše besprekorno.

Šta je bio konkretan benefit koju je investitor imao angažovanjem DAN studija?To što smo omogućili da proces usaglašavanja teče paralelno sa radovima na objektu.

Logika nalaže da se svi projekti usklade pre nego što se pristupi izvođenju, ali kada svaki dan kog restoran ne radi košta 10.000€-15.000€, jasno je zašto se teži da se sve radi paralelno. Naš tim je rešavao detalje enterijera, koordinirao instalaterske radove, vodio računa da se krećemo u okviru budžeta koji je kontrolisao projekt menadžer hotela. Naravno, proces usaglašavanja je tekao sve dok se radovi nisu završili, a za tako nešto potrebno je da imate posvećen tim koji to sprovodi i kontroliše. Ovo predstavlja izuzetan napor, biti fokusiran sve vreme na svaki detalj, ali istovremeno daje neopisiv osećaj kada se pred Vašim očima stvara ono što ste do sada gledali samo na ekranu ili papiru.

Pored usaglašavanja dizajna, DAN studio je vodio računa da se radovi odvijaju po pravilnom redosledu. Ovde želim da Vam napomenem da ovaj zadatak postaje sve teži što se povećava broj detalja. Na primer, da bi se izvela drvena obloga zida moralo je po tačnom redosledu i veoma precizno da se izvode suvo-montažni radovi, radovi na elektroinstalacijama, stolarski, bravarski i staklarski radovi. Kada želite da jedna pozicija izgleda savršeno, a morate ukolpiti pet različitih zanata, to zahteva veliku posvećenost, ali i stručnost.

Svaki proces je lak kada mu se ostavi tačno onoliko vremena koliko je potrebno, ali ovde je vreme bilo izuzetno bitno, podjednako važno kao i dizajn i komfor koji je morao biti obezbeđen. Kako bismo na taj način uštedeli novac, savetovali smo projekt menadžera kada i u kojoj meri treba povećati broj ljudi, kada dati akcenat na brzinu, a kada ostaviti vremena izvođačima.

Naš tim je upravljao procesima, resursima i vremenom na ovom projektu. Svaki projekat je kao brod koji plovi, mora da ima kurs, posadu i kapetana.

Kurs određuje klijent, posada su izvođači i dizajneri, a kapetan na projektu realizacije enterijera restorana na 10. spratu Hotela Metropol Palace je bio DAN studio.

Autor:

Vladimir Savčić


Share this post