Conseil Supérieur Du Notariat

Conseil Supérieur Du Notariat

Raditi kompletan amfiteata skupštinska sala jednog od Notariata u Parizu je bio veliki izazov za nas, ali u saradnji sa našim partnerima sve je moguće.