Priča o održivom razvoju - Manje je više!

Pojam održivog razvoja igra značajnu ulogu u svim sferama savremenog društva. U oblasti ekonomije, ekologije i socijologije - strategije i filozofije budućeg razvoja društva neraskidivo su vezane za odgovornu i kontrolisanu upotrebu resursa. Najšire gledano, termin održivi razvoj označava razvoj društva u skladu sa mogućnostima i sposobnostima samoobnavljanja i očuvanja prirodnih resursa koje čovek koristi. Ovakav odgovoran, ozbiljan koncept, zastupa ideju upotrebe prirodnih resursa samo u onoj količini koja nam je zaista potrebna, a da pri tome ne ugrožavamo opstanak prirode i njenu mogućnost obnove upotrebljenih izvora.

Budući soliter od drveta - Penda’s Timber Tower

Odavno je uloga arhitekture i arhitektonskg projekta prestala da se svodi samo na upotrebu ekoloških materijala i uvođenje biljaka u prostor. Arhitektura, objedinjujući mnogobrojne ljudske delatnosti postaje značajan nosilac ideja održivog razvoja i stvara mogućnosti za njihovu realizaciju. Savremena arhitektura kreira puno širi, sveobuhvatniji okvir našeg svakodnevnog života baziran na vrednostima samoodrživog razvoja i odgovornog raspolaganja resursima. Kombinacija novih tehnologija, materijala sa željenim karakteristikama uslovila je nastanak kompleksnih projekata, koji su u svojoj osnovi koncipirani da funkcionišu što je više moguće nezavisno od svog okruženja. Upravo zbog toga danas imamo mogućnost stvaranja objekata sa boljim izolacionim karakteristikama gde se značajno smanjuje gubitak energije prilikom grejanja ili hlađenja prostora, gde savremena tehnologija kontroliše vreme rada uređaja u skladu sa našim prisustvom u prostoru, kontroliše količinu toplote i svetlosti koji ulaze u prostor u zavisnosti od doba dana i temperature... Ovakvi novi zahtevi, otvaraju čitav niz mogućnosti kreativnog projektovanja i kombinovanja savremenih tehnologija, metoda proizvodnje i obrade materijala, ali i funkcionisanja prostora u zavisnosti od parametara koje mi sami zadajemo.

U svom svakodnevnom životu, većina nas možda nije u mogućnosti da sebi priušti ovakve sisteme ili renovira svoj dom na način da zadovolji mnogobrojne, stroge zahvete koje bi objekti trebali da posebuju. Ipak, postoje razni načini na koje možemo svoj životni stil da uskladimo i damo svoj mali doprinos očuvanju ograničenih prirodnih resursa. Zaista čak i neki mali koraci, doprinose očuvanju prirode za lep i siguran život budućih stanovnika Zemlje.

Ovakva mala pravila, postaju primer ponašanja odgovornog stanara jednog doma, stanovnika jednog grada - građanina sveta - stanovnika planete. Evo nekih od njih, koje vam predlažemo da usvojite, a svoju novu naviku proširite na krug svojih prijatelja...

  1.  Ugasite svetlo kada izlazite iz prostorije
  2. Podesite svoj mobilni telefon i kompijuter na Power - save mode
  3. Kupujte onoliko proizvoda koliko van je zaista potrebno
  4. Reciklirajte sve što je u vašem okruženju moguće reciklirati
  5. Smanjite upotrebu plastičnih kesa i flaša
  6. Zamenite automobil biciklom, šetnjom... Koristite gradski prevoz ili kada koristite svoje vozilo, povezite i nekoga od komšija ili kolega...

Share this post