Prezentacija idejnog rešenja projekta “APOTEKA IBIS”

01. OBRAZLOŽENJE Polazište za dizajn vizuelnog identiteta apoteke ”Ibis” je sama ptica po kojoj je dobila ime: ibis živi u gotovo svim regijama na svim kontinentima, i zaštićen je. Mnoge kulture su gajile poštovanje prema ibisu - Egipatski bog Thoth , recimo, imao je glavu Ibisa, a ptica je obožavana kao simbol mudrosti, nauke i plodnosti, između ostalog. Među raznim vrstama ibisa, različitih boja i oblika, posebno se ističe tzv. ”skarletni ibis” , koji živi u južnoj i centralnoj Americi i na Karibima, ujedno i direktna inspiracija za znak apoteke ”Ibis”. Nasuprot drevnoj inspiraciji, znak je moderan i čistih linija, sa kružnim formama koje se skladno pretapaju u sveukupni oblik kruga. Ova kombinacija tradicionalnog i modernog; oštrog/grubog i prefinjenog; smirujućeg i intenzivnog - je okosnica pristupa oblikovanju kompletnog vizuelnog identiteta apoteke ”Ibis”, od dizajna eksterijera i enterijera objekta pa do kroja uniformi zaposlenih.

02. DEFINISANJE VIZIJE

Nasuprot drevnoj inspiraciji, znak je moderan i čistih linija, sa kružnim formama koje se skladno pretapaju u sveukupni oblik kruga, sa logotipom odmjerene tipografije, oštrih linija koje su ublažene zaobljenim krajevima i blagim krivinama slova poput P, O, B i S. Kod enterijera, kombinovane su čiste linije i površine modernog dizajna sa retro formama okvira polica. Boje su uglavnom svetle, prirodnih tonova, u duhu . Zidne površine su ukrašene grafikom koja predstavlja retro elemente iz apotekarske delatnosti. Naslanjajući se na ovaj pristup, uniforme zaposlenih su moderno krojene, u skladu sa trenutnim zahtevima i trendovima, ali osnovnom formom i siluetom prizivaju istorijske uzore iz bogate istorije apotekarstva i medicine u prethodnih par vekova. Dizajn eksterijera prilazi ovoj ”retro-modernoj” direktivi iz jednog malo drugačijeg ugla: ulaz, izlog, totem i glavni natpis na tabli iznad ulaza na originalan, aktuelan i dopadljiv način kombinuju moderne postulate (štampa velikog formata, kreativno osvetljeni elementi koji privlače pažnju, minimalizam i pročišćena, objedinjena poruka) sa rustičnim notama oličenim u izboru materijala (drvo i metal sa prirodnom teksturom rđe). Cilj je da se harmonično povežu teme pročišćenosti i jednostavnosti koje proizilaze iz kliničke sterilnosti koju zahtijeva apotekarstvo i medicina, i rustične neobrađenosti i detalja iz flore i faune koji sugerišu duboku vezu zdravlja i blagostanja sa prirodom i njenim bogatstvom resursa i inspiracije.

03.  BOJE

Polazeći od kolorita znaka i logotipa, definisana je paleta boja koja skladno integriše osnovni koncept u praktične aplikacije na eksterijeru, enterijeru i uniformama. Kod dizajna eksterijera je odabrana kombinacija velikih čistih površina bele, narandžaste i crne boje sa detaljima u vidu ilustracija, teksta, svetlosnih efekata u bojama vizuelnog identiteta: ilustracije crvenih ibisa, inspirativni citati... Povezivanje spoljašnjeg označavanja u sveukupni vizuelni pristup je izvedeno kombinacijom drvene baze sa elementima od čelika sa prirodnom patinom narandžaste rđe. Uz ove osnovne, dominantne boje, na čitavom projektu - u enterijeru objekta, na uniformama, štampanom materijalu - koriste se prirodne, zemljane nijanse, primarno zelene i smeđe, uz neutralne sive nijanse i ”off-white” svetle tonove.

04. KONSTRUKCIJA ZNAKA

Znak i logotip mogu se koristiti u tri verzije tj. kombinacije: osnovna (1), gde je znak smešten između reči APOTEKA i IBIS u logotipu; vertikalna (2), gde je logotip smešten ispod znaka; i kompaktna (3), gde je logotip smešten pored znaka, sa desne strane. Logotip je ispisan korišćenjem porodice pisama Neo Sans. Na prvoj verziji, reč APOTEKA je ispisana pismom Neo Sans Light, a reč IBIS pismom Neo Sans Regular, iste veličine, radi vizuelnog isticanja važnosti. U ostalim je obrnuto: reč IBIS je ispisana pismom Neo Sans Light, ali je povećana tako da debljina linije slova bude ista kao u reči APOTEKA, ispisanoj pismom Neo Sans Regular. Na ovaj način se održava sklad verzije ispisa gde su reči jedna ispod druge, a zadržava gradacija važnosti. Kod horizontalnog ispisa u verziji (1), visina teksta logotipa jednaka je trećini prečnika kružnice znaka - (b), dok je razmak između znaka i elemenata logotipa jednak širini slova S u ispisu - (a). Horizontalna osa znaka poklapa se sa horizontalnom osom logotipa. Kod vertikalnog ispisa u verzijama (2) i (3), debljina linije slova u logotipu jednaka je debljini linije kružnice koja obuhvata znak - (e). Razmak između znaka i elemenata logotipa, kao i između reči u logotipu, jednak je širini slova E u ispisu - (f). Kod verzije (2), vertikalna osa logotipa poklapa se sa vertikalnom osom znaka. Kod verzije (3), horizontalna osa znaka poklapa se sa gornjom ivicom ispisa reči IBIS, tako da je vertikalni razmak između donje ivice znaka i donje ivice logotipa takođe jednak širini slova E u ispisu - (f).

05. UPOTREBA ZNAKA

Kod upotrebe znaka i logotipa u svim aplikacijama ključni su odnosi veličina elemenata i njihov skladan ritam u sklopu celine. U eksterijeru objekta imamo glavni natpis gde je primenjen ispis logotipa iz horizontalne verzije, sa boldovanim slovima IBIS. U izlozima imamo tekstualne aplikacije - reči APOTEKA, inspirativne citate - koje su ispisane istim fontom kao logotip: Neo Sans. Za tekstualne aplikacije s većom količinom teksta predviđeno je korišćenje fontova iz porodice Titillium Text. U eksterijeru ovo imamo na citatu u velikom izlogu. Ispred apoteke se nalazi totem od čelika sa prirodnom teksturom rđe na koje je prorezan znak bez logotipa. I natpis i totem su na drvenoj podlozi. Efekat aplikacija u eksterijeru - natpisa, totema - je pojačan suptilnim, prikrivenim LED osvetljenjem koje ističe konture teksta i znaka. Ovo, zajedno sa upečatljivim, neočekivanim rustičnim elementom rđe, skreće pažnju prolaznika na lokaciji gde je ovo od suštinske važnosti. Kod vizit karti, kompliment kartica i memoranduma vidimo primenu ostalih verzija znaka i logotipa, definisanog kolorita i kombinaciju fonta Neo Sans u logotipu sa Titillium Text o osnovnom tekstu.

06. ENTERIJER

Kao što je rečeno u uvodnom delu, dizajn enterijera je vođen konceptom apotekarskih radnji iz prošlosti, sa blago rustičnim elementima u dizajnu polica i platnenom zastoru spuštenog plafona. Deo zidova između stalaža i plafona rezervisan je za ukrasnu grafiku antikvitetnih apotekarskih rekvizita. Osnovni princip je usmjeravanje kupca na centralni pult gde nije samo mesto plaćanja već i mesto na kome može dobiti savet i pomoć. Umesto zatrpavanja prostora dodatnom robom na prodaju, svaki pogodan kutak bi bio iskorišćen za dodatni sadržaj usmeren ka boljoj usluzi i smanjenju stresa kupaca. Dobar primer je korišćenje uglova u unutrašnjosti izloga kao mini igraonice za decu posetilaca.

07. UNIFORME

Uskladu sa definisanim pristupom vizuelnom jeziku projekta, uniforme zaposlenih su inspirisane apotekarskom i medicinskom tradicijom, čistim i prepoznatljivim formama uniformi s kraja 19-tog do polovine 20-tog veka. Ujedno su i moderne, praktične i jedinstveno prepoznatljive u kontekstu same Apoteke Ibis. Detaljnim iterativnim procesom došlo se do finalne verzije koja zadovoljava sve vizuelne i utilitarne kriterijume i potrebe.

Kako bi zamisao vlasnika hotela, g-dina Yannisa Daskalantonakisa, koju su u Londonu uobličavali svetski dizajneri, pretvorili u stvarnost, naš prvi zadatak je bio uskladiti dizajn crteže sa realnim stanjem na licu mesta. Na taj način smo izbegli jednu od elementarnih grešaka koja se najčešće pravi, a to je da se u realizaciju krene samo sa renderom i bazičnim crtežom, koji nikad ne odražava realno stanje i ne tretira instalacije koje prostor mora da ima da bi funkcionisao. Tako smo ušli u korespodenciju sa MKV iz Londona i usaglašavali njihove ideje sa stvarnim stanjem na objektu. Proces je bio dug, ali kreativan i konstruktivan. Dug iz razloga što je za ugostiteljski objekat ili hotel jednako važno kakav će vizuelni utisak ostaviti na posetioca, kao i da sve funkcioniše besprekorno.

Šta je bio konkretan benefit koju je investitor imao angažovanjem DAN studija?To što smo omogućili da proces usaglašavanja teče paralelno sa radovima na objektu.

Logika nalaže da se svi projekti usklade pre nego što se pristupi izvođenju, ali kada svaki dan kog restoran ne radi košta 10.000€-15.000€, jasno je zašto se teži da se sve radi paralelno. Naš tim je rešavao detalje enterijera, koordinirao instalaterske radove, vodio računa da se krećemo u okviru budžeta koji je kontrolisao projekt menadžer hotela. Naravno, proces usaglašavanja je tekao sve dok se radovi nisu završili, a za tako nešto potrebno je da imate posvećen tim koji to sprovodi i kontroliše. Ovo predstavlja izuzetan napor, biti fokusiran sve vreme na svaki detalj, ali istovremeno daje neopisiv osećaj kada se pred Vašim očima stvara ono što ste do sada gledali samo na ekranu ili papiru.

Pored usaglašavanja dizajna, DAN studio je vodio računa da se radovi odvijaju po pravilnom redosledu. Ovde želim da Vam napomenem da ovaj zadatak postaje sve teži što se povećava broj detalja. Na primer, da bi se izvela drvena obloga zida moralo je po tačnom redosledu i veoma precizno da se izvode suvo-montažni radovi, radovi na elektroinstalacijama, stolarski, bravarski i staklarski radovi. Kada želite da jedna pozicija izgleda savršeno, a morate ukolpiti pet različitih zanata, to zahteva veliku posvećenost, ali i stručnost.

Svaki proces je lak kada mu se ostavi tačno onoliko vremena koliko je potrebno, ali ovde je vreme bilo izuzetno bitno, podjednako važno kao i dizajn i komfor koji je morao biti obezbeđen. Kako bismo na taj način uštedeli novac, savetovali smo projekt menadžera kada i u kojoj meri treba povećati broj ljudi, kada dati akcenat na brzinu, a kada ostaviti vremena izvođačima.

Naš tim je upravljao procesima, resursima i vremenom na ovom projektu. Svaki projekat je kao brod koji plovi, mora da ima kurs, posadu i kapetana.

Kurs određuje klijent, posada su izvođači i dizajneri, a kapetan na projektu realizacije enterijera restorana na 10. spratu Hotela Metropol Palace je bio DAN studio.

Autor:

Vladimir Savčić


Share this post