Miljan Torma

Miljan

Master inženjer unutrašnje arhitekture. Dizajner i arhitekta. Svoj radni kreativni proces,uvek postavlja uporedo sa preispitivanje načina, tehnologija i materijala u kojima je moguće realizovati zamišljeno. Krajnji ishod u procesu projektovanja i proizvodnji nameštaja i enterijera, vidi kao kreativnu saradnju dizajnera/arhitekte i krajnjeg korisnika. Kroz do sada realizovane projekte dizajna nameštaja, enterijera, scenografije... stiče mogućnosti i prilike za stalno učenje i otkrivanje novog.