Idejno rešenje za rekonstrukciju i enterijer poslovne zgrade Hemofarm

Čak i ako prvi put čitate neku objavu na našem blogu lako ćete shvatiti da je DAN mlad studio, mlada firma. Da bih opisao proces stvaranja koji stoji iza ovog projekta ovde ću prvi put otkriti članove tima koji čine DAN, a koji su učestvovali u ovom procesu. Budo, grafički dizajner, je na ovom projektu bio zadužen za vizuelno rešenje poda i prezentaciju. Teodora, dizajner kostima, se bavila izborom i  uklapanjem materijala, a posebno je vodila računa o atmosferi u prostoru. Sofija, arhitekta, je sve elemente uklapala da postanu deo harmonične celine imajući pri tome obzira za konstruktivna ograničenja. Naravno, moja uloga je bila da postavim koncept, koordiniram proces, donosim odluke i prihavatam sugestije svog tima.

Zadatak ovog projekta je dualan. Prvi, lako uočljiv, jeste napraviti fizički novu organizaciju prostora i fasade. Dok je drugi bio kompleksniji, a to je izvući bit filozofije poslovanja kompanije i preneti je u prostor.

Za rešenje prvog zadatka potreban je jedan arhitekta koji će pristutpiti svom poslu odgovorno i profesionalno. Za rešenje drugog zadataka potreban je interdisciplinaran tim koji može da razmišlja na više nivoa i iz različitih uglova sagledava problem. Na taj način se stvara vizuelni identitet i postavlja baza za stvaranje brenda.

OSNOVA PRIZEMLJAOSNOVA III SPRATA

Hemofarm ima snažnu politiku održivog razvoja. Njihov slogan, „svako dobro“, jasno oslikava pozitivnu atmosferu koju kompanija želi da emituje. Trenutno stanje glavne poslovne zgrade ne oslikava tu poruku, a samim tim zaposleni ne mogu da se sažive sa njom i da je prenose partnerima i kupcima. Prostor ima mnogo bespotrebnih pregrada koje čine da se izgubite u njemu i vrlo mali prodor svetlosti.

Zato smo se na početku bavili atmosferom prostora i svetlošću. Fasada je izbačena, parapet spušten na minimalnu visinu i ofarban u belo kako bi reflektovao svetlost u unutrašnjost. Pregrade su porušene da što više svetlosti putem difuzije uđe u prostor. Ono što je izuzeno karakteristično za ovu ideju jeste pluta kao materijal u obradi enterijera. Plutu smo koristili kao podnu oblogu, ali i kao oblogu zida. Pluta je 100% prirodni materijal. Dobija se guljenjem kore hrasta plutara i daljom preradom u presama gde se modeluje u različitim oblicima. Naše rešenje je zahtevalo kompletno novu liniju u procesu proizvodnje plute jer šestougao u ovom materijalu nije još proizveden. Fabrika Wicanders nam je nesebično izašla u susret i izložila svoje tehničke mogućnosti kako bi odgovorila zahtevu. Međutim tu nije bio kraj. Pored šestougla kao oblika, svaki element je imao određenu boju, a šema odštampanih linija je označavala linije kretanja.

Svetlost, pluta i grafika su tri vrlo jaka elementa koji dominiraju ovim projektom. Sa tri elementa, kao tri osnovne boje smo postavili koncept i ideju koju smo dalje razrađivali. Svetlost kao izvor života, pluta kao materijal iz prirode i grafika kao sredstvo slikanja u prostoru su bili naši alati u ovom projektu.

Naravno, svaki od ovih elemenata smo obrađivali, što će reći da je proces bio dug, produktivan, a rok za završetak projekta kratak, ali u timskoj atmosferi i dobrom duhu ništa nije problem. Zato ću se ovom priliko zahvaliti Teodori, Sofiji i Budi na sjajnoj saradnji koju i dalje nastavljamo.

Design Architecture Network nastavlja da se bavi konceptom gde suštinu vašeg poslovanja ili životnog prostora prenosi u dizajn i stvara život. Dizajn i arhitektura nastaju u interakciji čoveka sa prostorom, a naš tim oblikuje taj proces, proizvodi ideju i isporučuje vam rešenje. To je ono što čini DAN.


Share this post