Andrea Paladio Vila Rotonda

Na severu Italije, u okolini Vićence, skladno uklopljeno u blago brdoviti pejzaž, nalazi se jedno od najpoznatijih renesansnih arhitektonskih dela - Vila Almeriko, Vila Almeriko – Kapra, Vila la Rotonda, Vila Rotonda ili La Rotonda.  Sve ovo su nazivi koje je palata dobijala, tokom svoje istorije, po svojim vlasnicima ili svojoj upečatljivoj formi.  Arhitekta Andrea Paladio (Andrea di Pietro della Gondola), u nizu vila i palata koje je projektovao, ovom kućom ostavlja najsnažniji trag na rad narednih generacija arhitekata i celokupan razvoj arhitekture.

Vila Rotonda, Andrea Paladio, Vićenca

Plemić i sveštenik Paolo Almeriko, napuštajući svoju službu u Vatikanu, vraća se u rodni grad Vićencu i odlučuje da gradi svoj novi dom, urbanu rezidenciju u neposrednoj okolini grada.  Otuda i jedan od prvih naziva ove kuće – Vila Almeriko.  Sam Paladio ovaj objekat naziva palatom, podcrtavajući njenu različitost od drugih građevina koje su u ovom periodu građene u Venetu, najviše kao domovi u okviru farme i poljoprivrednih gazdinstava.

Nažalost, završetak radova na ovoj kući nisu dočekali ni njen prvi vlasnik, ali ni sam autor.  Ovaj posao poveren je arhitekti Vićencu Skamociju, a novi vlasnici braća Kapra doprinose nastanku još jednog naziva za ovu vilu – Vila Kapra.

Osnova, Vila Rotonda, Andrea Paladio, Vićenca

Arhitektura renesanse zasniva se na tri principa, preuzeta iz antičke umetnosti: simetrija, proporcija i harmonija.  Posmatrajući osnovu La Rotonde, lako uočavamo Paladijevu doslednost u primeni ovih projektantskih pravila.

Kuća ima dvojno simetričnu kvadratnu osnovu sa četiri jednake fasade i četiri ravnopravne orijentacije.  Vodeći računa o raspodeli prirodne svetlosti u enterijeru, u osnovi je zarotirana za 45° u odnosu na strane sveta.

Paladio je prvi arhitekta koji je na kućama za stanovanje upotrebio pristupna stepeniša poput onih na rimskih hramovima.  Svaki od četiri portika – trema sa jonskim stubovima, ukrašen skulpturama i natkriven trouglastim zabatima, predstavlja ulaz u kuću.  Svi oni vode do centralnog kružnog prostora palate natkrivenog kupolom. Upravo ovaj središnji deo bio je inspiracija za nastanak još jednog naziva ove palate – Rotonda.

Presek, Vila Rotonda, Andrea Paladio, Vićenca

Centrali deo kuće, mesto je sa kojega se preko pomenuth portika pruža pogled na brdoviti pejzaž sa kojim je kuća u neraskidivoj vezi.  Duh mesta, kako ga sam Paladio definiše, odredio je ovaj odnos arhitekture i okruženja – prividno strogu formu kuće u kontrastu sa razigranošću prirode.  Čini se da celokupna građevina počiva na ovakvim odnosima – kvadratna osnova u koju je upisan krug, stroga simetrija palate naspram njene namene za odmor i opuštanje, privatna kuća građena kao javni objekat ili hram...  Pomenuti kontrast prenosi se i na enterijer.

Unutrašnjost, Vila Rotonda, Andrea Paladio, Vićenca

Unutrašnjost La Rotonde oslanja se na projektovane fasade, ali po nivou dekoracije daleko nadmašuje spoljni izgled palate.  Ceo enterijer palate više podseća na unutrašnjost katedrale, nego na privatni dom.  Saloni su oslikani freskama čiju su autori Alesandro i Đovani Batista Magancia i Anselmo Kanera.  Među četiri glavna, ističu se Zapadni salon ili Sveta soba i Istočni salon.  Na freskama Zapadnog salona dominira religiozna tematika, dok su zidovi Istočnog dekorisani alegorijskim temema iz života prvog vlasnika – sveštenika Paola Almerika.

Vila Rotonda, Andrea Paladio, Vićenca

Paladio je kroz projekat ove palate uspostavio specifičan odnos arhitekture i njenog okruženja.  Na originalan, projektantski način Rotonda uspostavlja razgovor sa prirodom kao svojim okruženjem, ne prilagođava se prirodi i ne transformiše je.  Svojom pozicijom, jednostavnom geometrijom, formom i svedenom, smirenom dekoracijom postaje i ostaje uzor i inspiracija u radu arhitekata.

Autor:

Miljan Torma


Share this post