Naše shvatanje dizajna je neraskidivo povezano sa idejom tima i timskog rada. Znanja, iskustva i principe iz oblasti grafičkog dizajna, dizajna tekstila, enterijera i industrijskog dizajna, rado primenjujemo i kombinujemo u svom radu.  U ovoj vrsti simbioze vidimo svoj cilj i smisao samog rada.

Tim i mreža stručnih autora i zanatlija su naša baza i polazna tačka za svaki projekat.Verujemo da dobar dizajn mora da ima svoje uporište u obrazovanju, znanju i iskustvu autora, poznavanju materijala, načina i veština obrade i završne dorade.

Lepota prostora ili predmeta, sagledana je kroz niz složenih faza, od ideje i skice, do samog procesa realizacije. U tom procesu – kroz bavljenje formom i materijalizacijom, svetlošću i senkom, načinom upotrebe i primene – dolazimo do detalja koje rešavamo u saradnji sa stručnim članovima. U spojevima materijala, finim, definisanim prelazima i kombinacijama, otkrivamo lepotu. Široko sagledavanje projektantskog i dizajnerskog procesa, od krupnih poteza i elemenata do sitnih, skoro neprimetnih detalja i spojeva, siguran je put ka postizanju željenog enterijera i ambijenta. To je jedini put kojim idemo, jer njime stižemo do kvalitetnog rešenja, vrhunske realizacije i zadovoljnih klijenata.

enterijer jahte egipat