Ampir i bidermajer

Facebook Linkedin Instagram Ampir i bidermajer Nakon Francuske buržoaske revolucije, neoklasicizam nastavlja svoj razvoj vezujući se za lik Napoleona Bonaparte i njegovu vladavinu. Sam Napoleon, imajući potrebu da svoju vladavinu…

Continue Reading