Pravac filozofije prostora u kom želimo da razvijemo naš studio jeste dematerijalizacija granica u prostoru.
Zidovi na dvorišnoj strani “nestaju”. Kuća se otvara ka vrtu u želji da porodica dobije utisak da je uvek i u kući i dvorištu.

Ulaz smo naglasili drvenom pergolom.
Pergola je vizuelno lak i transparentan element i sasvim je u skladu sa konceptom fasade na dvorišnoj strani kuće.
Suprostavlja se zatvorenim zidovima ulične strane koji moraju da postoje zbog funkcije i kulture u kojoj se objekat nalazi.

Primetićete kako počinje dematerijalzacija granice unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.
Brisoleji su savršen arhitektnoski element upotrebljen u tranziciji otvaranja kuće.

Pergola izrađena od čelika i drveta jeste pejzažni element, ali i nastavak kuće u dvorištu

Kuća mora da ima funkcionalne i servisne delove koji ostaju zatvoreni u zidovima.
Pored kulture življenja i filozofije prostora, kao odgovorni projektanti, smo dužni da mislimo na svaki detalj budućeg korišćenja prostora.